Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Bank Gospodarstwa Krajowego,działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.bgk.pl/aktualnosci/warsztaty-jessica2-krotoszyn-2074/  

Pobierz jako PDF