Obwodnica wyprowadziła ruch samochodowy, zwłaszcza tranzytowy, ze zwartej zabudowy  miasta i zlikwidowała tzw. wąskie gardło w układzie komunikacyjnym Gostynia. Licząca 8,4 km obwodnica poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi i komfort życia mieszkańców Gostynia. Przyczyni się też do rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.

20231204_2000px_UMWW-1078Z zakończenia inwestycji cieszy się Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, mówiąc: - Jestem niezwykle zadowolony, bo ta obwodnica była jednym z moich osobistych priorytetów w rozwoju województwa i szczęśliwie udało się ją zrealizować. Byliśmy zdeterminowani, by tę inwestycję - pomimo trudności, w tym finansowych - doprowadzić do szczęśliwego finału.

Jej koszt pochłonął prawie 140 mln zł, a lwią część – około 118 mln zł – dołożyła UE z puli WRPO 2014-2020. Kwoty robią wrażenie, choć niezwykle ważny jest aspekt społeczny. Ta inwestycja była po prostu długo oczekiwana przez mieszkańców Gostynia.

- To zakończenie największej kwotowo inwestycji drogowej Samorządu Województwa w całej historii jego istnienia – podkreśla Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. - Stała się faktem, choć wielu sceptyków uważało, że nie damy rady, bo budowa musi potrwać trzy lata. Nam się tymczasem tak potężną inwestycję udało zakończyć w niecałe dwa – dodaje Wicemarszałek Jankowiak.

W ramach inwestycji powstały również most na rzece Stara Kania w gminie Piaski, wiadukt nad linią kolejową, obiekt nad Rowem Bodzewskim, dwupoziomowy, bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12, a także kanalizacja deszczowa i elementy bezpieczeństwa ruchu.

- Budowa obwodnic wpływa na rozwój terenów wokół. Liczymy, że ta inwestycja spowoduje szybszy rozwój naszej strefy przemysłowej, ale też rozwój zachodniej części gminy Piaski – podkreśla Wiesław Glapka, Wójt gminy Piaski.

Poza obwodnicą samorząd województwa rozbudował również skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi – Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w mieście Gostyń. Dzięki wartym 9,5 mln zł pracom poprawi się bezpieczeństwo oraz dostępność komunikacyjna terenów inwestycyjnych. Skróci się także czas przejazdu.  

 

Pobierz jako PDF