Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (IZ WRPO 2014+) informuje, że:

Z uwagi na charakter prawa jakim jest RODO, które obowiązuje powszechnie, przepisy RODO należy stosować wprost. Beneficjenci oraz wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektów w ramach WRPO 2014+ powinni dostosować swoje polityki przetwarzania danych osobowych do specyfiki organizacji, które zapewnią zgodność z RODO w sposób rzetelny i kompleksowy. W szczególności należy mieć na uwadze spełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa odpowiadającego zidentyfikowanemu i prawdopodobnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – zgodnie z art. 32 RODO.

Pobierz jako PDF