Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności. Ich celem jest zgromadzenie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.

Obecne wieloletnie ramy finansowe – długoterminowy budżet UE – obowiązują do końca 2020 r. W tym roku Komisja przedstawi kompleksowe propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych po 2020 r. oraz nowej generacji programów finansowych, na które zostaną przeznaczone środki. Te programy lub fundusze zapewniają wsparcie finansowe na rzecz setek tysięcy beneficjentów, w tym regionów, miast, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, rolników, studentów, naukowców i wielu innych.

Zanim propozycja zostanie przedstawiona można wyrazić swoją opinię w tej sprawie. Wystarczy wypełnić ankietę zamieszczoną tutaj

Opinie zostaną uwzględnione w obecnych pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi. Konsultacje, które potwrają do 8 marca 2018 roku, są integralnym elementem opracowania propozycji – jak mają wyglądać Fundusze Europejskie po 2020.

Pobierz jako PDF