Nabór w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 prowadzony jest w trybie nadzwyczajnym. W celu złożenia wniosku w systemie LSI2014+ wymagane jest nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym.

IZ WRPO 2014+ prosi o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją.

Pod linkiem https://lsi.wielkopolskie.pl/, w zakładce pomoc znajdują się dokumenty wspierające pracę w LSI2014+, w tym Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Poniżej skrót informacji dotyczący uzyskania dostępu do menu do tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym.

1. Podmiot uprawniony, który chce uzyskać dostęp do tworzenia wniosku w trybie nadzwyczajnym powinien najpierw założyć konto w LSI2014+. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny (patrz podpunkt 1.1);

2. Po założeniu konta w Systemie, podmiot uprawniony wypełnia „Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym”, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego podręcznika i podpisany skan wniosku przesyła do administratora Systemu poprzez formularz kontaktowy LSI2014+ dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl/ (patrz podpunkt 2.3).

3. Po nadaniu przez administratora Systemu dostępu do trybu nadzwyczajnego dla podmiotów uprawnionych, które złożyły ww. wniosek, wysyłana jest informacja na podany we wniosku adres e-mail o nadaniu stosownego uprawnienia.

Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym (369.6 KB)

Pobierz jako PDF