Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ informują, iż w związku z problemami technicznymi systemu SL2014 termin weryfikacji wniosków o płatność, które wpłynęły do Instytucji Zarządzającej oraz do Instytucji Pośredniczącej dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 6, 7 i 8 może ulec wydłużeniu.

Pobierz jako PDF