Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę obszarów realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15).

Lista obszarów realizacji projektów (12.4 KB)

Pobierz jako PDF