W związku z sygnałami o umieszczaniu przez Beneficjentów środków przekazanych w ramach zaliczek otrzymanych na realizację projektów w ramach WRPO 2014+ na lokatach bankowych, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż nie ma możliwości zakładania lokat bankowych m.in. typu „overnight” ze środków otrzymanego dofinansowania na realizację projektu.

Zgodnie z powyższym tworzenie lokat bankowych od otrzymanych środków z zaliczek jest niezgodne z założeniami WRPO 2014+ .

Pobierz jako PDF