Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że ze względu na planowaną niedostępność SL2014 w dniach od 14.05.2020 (od 20:00) do 18.05.2020 (do 8:00), dzień 15 maja 2020 roku (piątek) nie będzie brany pod uwagę jako dzień roboczy i wszelkie czynności wykonywane zarówno przez Beneficjentów, jak i przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, które miały zostać wykonane w okresie uwzględniającym 15 maja 2020 roku, mogą zostać przedłużone o jeden dzień roboczy.

Pobierz jako PDF