Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ (IZ WRPO 2014+) informuje, iż w związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów, a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu SL2014 przez użytkowników, możliwe są przejściowe trudności z pracą w systemie wynikające z przeciążenia systemu (głównie niestandardowe wylogowywanie).

Opisana sytuacja może się utrzymywać przez kilka następnych dni, w związku z czym IZ WRPO 2014+ informuje, iż wydłuża termin na złożenie wniosków o płatność, których termin złożenia przypada na 13 lipca br. Ostateczny termin na złożenie powyższych wniosków to 18 lipca br.

Pobierz jako PDF