Beneficjenci
Osi Priorytetowych 6, 7, 8

Dotyczy: wniosków o płatność, których termin złożenia przypada na 16 kwietnia br.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ (IZ WRPO 2014+) informuje, iż w związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów, a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu SL2014 przez użytkowników, Ministerstwo Rozwoju poinformowało o możliwych przejściowych trudnościach z pracą w systemie, głównie niestandardowym wylogowywaniem.

Opisana sytuacja może się utrzymywać przez kilka następnych dni, w związku z czym IZ WRPO 2014+ informuje, iż wydłuża termin na złożenie wniosków o płatność, których termin złożenia przypada na 16 kwietnia br. Ostateczny termin na złożenie powyższych wniosków to 20 kwietnia br.

Pobierz jako PDF