Zgodnie z pkt. 2.5.23 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony. Przepis ten będzie mieć zastosowanie w stosunku do następujących naborów:

Decyzja o przedłużeniu terminu spowodowana jest dużą liczbą złożonych odpowiedzi na ww. konkursy oraz dużą liczbą negocjowanych projektów.

Pobierz jako PDF