Instytucja Zarządzająca WRPO2014+ informuje, że w związku z dużą liczbą wniosków o płatność, które wpłynęły za pośrednictwem systemu SL2014 dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 8 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ich weryfikacja może ulec wydłużeniu.

Pobierz jako PDF