Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju wprowadziło zmiany w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 dotyczące sposobu inicjowania formularzy monitorowania uczestników projektów.

Dotychczas nowotworzony formularz monitorowania danych inicjował się każdorazowo danymi z formularza ostatnio przesłanego tj. z najpóźniejszą datą w polu data przesłania formularza, niezależnie od dat w polu „od do”. Aktualnie nowotworzony formularz monitorowania danych uczestników inicjuje się danymi formularza z najpóźniejszą datą w polu za okres „do” niezależnie od kolejności przesłanych formularzy.

Konsekwencją tego rozwiązania jest to, że jeśli w formularzu z datą za wcześniejszy okres „do” dokonywano poprawy już po zainicjowaniu kolejnego formularza, należy pamiętać o naniesieniu tych zmian w kolejnym formularzu przed jego przesłaniem do instytucji.

Pobierz jako PDF