Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

- Rolą samorządu województwa jest dbanie o rozwój sfery związanej z ochroną klimatu, a jak wiemy również Enea modernizuje w tym kierunku swoje sieci dystrybucyjne – podkreśla Marszałek Marek Woźniak.

- Na obszarze objętym projektem zostanie zapewniony 600-procentowy wzrost mocy i zwiększenie płynności dostaw energii - zapowiada Tadeusz Dachowski, Członek Zarządu Enea Operator Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, o napięciu poniżej 110kV. Projekt będzie realizowany w trzech zadaniach, obejmujących przebudowy stacji wysokiego i średniego napięcia w Czarnkowie (gm. Czarnków), Piastowicach (gm. Mieścisko) oraz Fałkowie (gm. Łubowo). Działania zostaną dofinansowane w ramach osi priorytetowej 3 „Energia” WRPO 2014+, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” i Poddziałanie 3.1.2 „Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii”. Budżet projektu to ponad 23 mln zł, a dofinansowanie unijne z Urzędu Marszałkowskiego wynosi blisko 8 mln zł.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci o 21 MWe. Przeprowadzone prace przyczynią się także, poprzez zwiększenie możliwości przyjęcia do sieci większej ilości energii z OZE, do ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, a tym samym zmniejszy się zużycie paliw i, w konsekwencji, obniży emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

ENEA3

Pobierz jako PDF