W wielkopolskich jeziorach i rzekach coraz częściej brakuje wody. Wysychają też nasze lasy. Specjaliści obserwują te zmiany klimatu od blisko dwóch dekad, jednak to w ostatnich latach susza najbardziej daje się mieszkańcom we znaki. Metodą na zwiększenie zasobów wody jest jej retencjonowanie, można to robić m.in. poprzez budowę zbiorników retencyjnych. Jeden z nich, w Tulcach w gminie Kleszczewo – został otwarty w środę 26 lipca. Powierzchnia zajęta pod zbiornik wynosi 21,57 ha, w tym powierzchnia lustra wody 15,97, natomiast pojemność maksymalna 242.000 m3. Inwestycja pochłonęła ponad 22 miliony złotych, z czego blisko 18 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego - z WRPO 2014-2020.

20230726143512_tulce26072310- Wielkopolska jest regionem, który potrzebuje inwestycji w zakresie gospodarki wodnej, ponieważ na naszych oczach region podlega procesowi wysuszania. Woda potrzebna jest nie tylko rolnikom, ale nam wszystkim – mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Marszałek dodaje, że gospodarka wodna wymaga ogromnych nakładów finansowych, a inwestycje nie są łatwe w realizacji, ponieważ wymagają szeregu uzgodnień planistycznych, środowiskowych, własnościowych.

- W Wielkopolsce mamy długą listę potrzebnych realizacji potrzebnych w gospodarce wodnej, ale od wielu lat brakuje na nie środków finansowych. Szczęśliwie wyszedł tutaj naprzeciw budżet Unii Europejskiej. Za naszym pośrednictwem w ostatnich latach udało się zrealizować dwa większe przedsięwzięcia jeśli chodzi o gospodarkę wodną. Obok zbiornika w Tulcach to rewitalizacja brzegów Warty w Poznaniu, której wartość wyniosła 22 miliony złotych, a kwota unijnego dofinansowania 18 milionów – tłumaczy Marek Woźniak.

Na terenie gminy Kleszczewo odnotowuje się jedne z najniższych w Polsce roczne poziomy opadów deszczu – mniej niż 550 mm. Nie ma tu jezior, mokradeł, łąki zajmują niewielką powierzchnię. Deficyt wody szczególnie odczuwa intensywne rolnictwo prowadzone na tych obszarach, dzięki wysokiej jakości gleb.

- Jako samorząd już od 1991 roku staraliśmy się o utworzenie zbiornika. Dzięki tej inwestycji poprzez system melioracji, będzie można zaopatrzyć w wodę znaczny obszar gminy. W przyszłości chcemy też udostępnić zbiornik do celów rekreacyjnych – zapowiada Bogdan Kemnitz, Wójt Gminy Kleszczewo.

Inwestorem jest Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pobierz jako PDF