Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Uczniowie wiedzą o funduszach całkiem sporo! Takie wnioski nasuwają się po rozstrzygnięciu konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach”.

Która praca okazała się najlepsza i kto zwyciężył? O tym dowiedzieliśmy się 15 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Wtedy to marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody laureatom konkursu „Młodzi wiedzą o funduszach”.

- Kolejny raz przekonuje się o tym, że młodzi ludzie bardzo uważnie śledzą zmiany jakie dokonują się w społecznościach lokalnych w których żyją. Cieszy fakt, że dostrzegają w tym zasługę Funduszy Europejskich – mówi marszałek Marek Woźniak. To można było zauważyć w filmach, które zgłosili do konkursu uczniowie z wielkopolskich szkół. Mimo, że to ósma edycja, to pierwszy raz  uczniowie zgłosili na konkurs pracę o projektach zrealizowanych z nowej perspektywy – WRPO 2014+. Pokazali m. in. nowe autobusy niskoemisyjne w Lesznie czy remontowane zabytki w Gnieźnie.

 Komisja oceniła 13 prac, które przygotowało 35 uczniów pod kierunkiem 8 nauczycieli. Rezultatem tej współpracy były: z jednej strony lekcje europejskie przygotowane przez nauczycieli, z drugiej materiały filmowe i projekty wniosków o dofinansowanie autorstwa uczniów. Część z nich dotyczyła zmian, które nastąpiły w środowisku lokalnym uczniów – również dzięki projektom z WRPO 2014+.

Pierwsze miejsce wśród nauczycieli zajęła Karolina Wieczna ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesznie (oddziały gimnazjalne). W nagrodę otrzymała 5000 zł. Wśród uczniów zwyciężyli: Marcelina Siwka, Julianna Basińska, Maciej Bielak z I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, opiekun: Małgorzata Król-Kasprzak. Tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie „Historia miasta rowerem pisana”. W nagrodę każdy z uczniów otrzymał rower. Szczegółowe wyniki poniżej.

Nauczyciele:

Uczniowie:

Wyróżnienia: Klaudia Jędrzejewska oraz Małgorzata Kolasińska, Zespół Szkół w Wieleniu – Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego, opiekun: Robert Grzebyta.  Tytuł uproszczonego wniosku o dofinansowanie: Budowa Ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej łączącej Drawsko-Krzyż Wielkopolski. Każda z  wyróżnionych uczennic otrzymała nagrodę rzeczową - niespodziankę. 

 

Werdykt Komisji nie był łatwy. Prace były oceniane według szczegółowych kryteriów. W lekcjach europejskich zwracano uwagę na sposób ich przygotowania i zakres merytoryczny, na wykorzystanie materiałów i pomocy naukowych oraz aktywność uczniów, a także zachęcenie ich do udziału w Konkursie. Z kolei w pracach uczniów wysoko oceniano oryginalność przedstawienia tematu i trafność doboru tematu w zakresie dobrych praktyk wykorzystania Funduszy Europejskich w regionie. Komisja punktowała nie tylko stronę merytoryczną prac, ale i technikę wykonania filmu, efekty specjalne itp.

Konkurs sprzyjał rozwojowi i popularyzacji wiedzy na temat Unii Europejskiej wśród nauczycieli i uczniów oraz pokazał, że „Młodzi” wiedzą o funduszach całkiem sporo.

młodzi wiedzą

młodzi wiedzą 3

młodzi wiedzą 4

Pobierz jako PDF