Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W środę 17 grudnia, Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. To jeden z pierwszych programów regionalnych w Europie, który został przyjęty przed końcem tego roku. Było to możliwe dzięki wcześniejszym wysiłkom przygotowawczym i negocjacyjnym ze strony Marszałka Marka Woźniaka oraz zespołu pracującego nad WRPO 2014-2020.


„To doskonała wiadomość! Jesteśmy w czołówce europejskich i polskich regionów, które uzyskały akceptację dla swoich programów i mogą rozpocząć wdrażanie" – powiedział Marek Woźniak na wieść o przyjęciu przez Komisję Europejską tego najważniejszego, z inwestycyjnego punktu widzenia, dokumentu dla Wielkopolski.
Otwiera to drogę do szybkiego uruchomienia wsparcia finansowego z UE dla przedsięwzięć realizowanych w Wielkopolsce. Do dyspozycji w ramach WRPO 2014+ jest 2,45 mld euro. Stworzenie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pełnego systemu prawnego umożliwi rozpoczęcie procesu wdrożeniowego Programu. Szczególnie istotne są wytyczne w zakresie szczegółowego opisu priorytetów, komitetów monitorujących, kwalifikowalności, trybów wyboru projektów, certyfikacji. Ukonstytuować się musi także Komitet Monitorujący WRPO, który przyjmie kryteria wyboru projektów. Na ich podstawie wybierane będą przedsięwzięcia, które otrzymają wsparcie z WRPO 2014+. Szacuje się, że pierwsze konkursy będzie można ogłosić w pierwszym kwartale 2015 roku. Plany na przyszły rok są bardzo ambitne. Zakładają one ogłoszenie konkursów w każdym z priorytetów inwestycyjnych. Wielkopolska otrzyma zatem kolejny, wielki zastrzyk unijnych pieniędzy.

WRPO 2014+ wersja zatwierdzona przez KE (4.6 MB)

Pobierz jako PDF