W dniu 18 kwietnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5201/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5201/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5201/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18 kwietnia 2018 ws. wpisu na wykaz (116.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Pobierz jako PDF