Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

GOK Jaraczewo (1) fot. UMiG Jaraczewo - Ten obiekt wiąże się z wielokulturowością Jaraczewa. Jest też dowodem na wielokulturowość Wielkopolski, o czym często zapominamy. Warto przypominać, że na tym obszarze różne narody i wyznania potrafiły ze sobą udanie współpracować. To pięknie zrewitalizowane miejsce jest widocznym znakiem uszanowania dla kultury i historii żydowskiej – podkreślał Marszałek Marek Woźniak podczas oddania do użytku zrewitalizowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie. Placówka zlokalizowana jest w dawnym budynku synagogi z drugiej połowy XIX wieku.

 

Maksymalne efekty

Prace związane z GOK to część większego projektu realizowanego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020) pn. „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo obejmująca przebudowę rynku oraz zieleni w ciągu między parkiem a rynkiem wraz z rewitalizacją parku, rozbudowę z przebudową i nadbudową GOK oraz budowę remizy OSP w Jaraczewie, a także budowę sali sportowej w Górze”. Warte ponad 15,3 mln zł przedsięwzięcie uzyskało przeszło 9 mln zł dofinasowania ze środków unijnych z WRPO 2014-2020, będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz 1,2 mln zł z budżetu państwa. Marszałek Woźniak zauważył, że uwzględniając skalę zadań i posiadany budżet, udało się osiągnąć „efekt maksymalny przy minimalnych kosztach”.

Przed realizacją projektu zabytkowy budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie znajdował się w złym stanie technicznym. Ośrodek i jego użytkownicy spotykali się z wieloma wyzwaniami, w tym przede wszystkim niedostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz niewystarczającym zapleczem socjalnym i technicznym. Ponadto budynek nie posiadał rozwiązań efektywnych energetycznie, stąd gmina ponosiła duże koszty ich utrzymania. Obiekt wymagał generalnego remontu ze względu na zły stan elewacji, nieszczelny dach i niszczejące historyczne sale.

 

Zmieniło się sporo

Przebudowa z nadbudową polegała na termomodernizacji, przebudowie dachów, zmianie lokalizacji kilku otworów okiennych i drzwiowych, przebudowie schodów zewnętrznych i wyburzeniu kilku ścianek działowych oraz ociepleniu budynku. Cześć budynku była wcześniej wykorzystywana przez Ochotniczą Straż Pożarną. Ten obszar nie był ujęty w unijnym projekcie. Modernizacja tej części budynku  została dofinansowanie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Kulisy kultury.

Gminny Ośrodek Kultury jest koordynatorem działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej i ściśle współpracuje z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi działającymi na terenie gminy Jaraczewo. Jaraczewski GOK organizuje wiele imprez kulturalnych, w tym m.in.: Przegląd Piosenki Patriotycznej „Bogurodzica”, Turniej Samorządów Wiejskich, Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Złota Nutka”, Kiermasz Wielkanocny i Gminny Konkurs Recytatorski „Mówić pięknie prozą i wierszem".

Pobierz jako PDF