Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia listy projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30‑001/17 z wyróżnieniem projektów uprawnionych do etapu negocjacji.

Listy zostały stworzone na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów uprawnionych do etapu negocjacji (pula I) (468.6 KB)

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów uprawnionych do etapu negocjacji (pula II) (553 KB)

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów uprawnionych do etapu negocjacji (pula IV) (454.3 KB)

Pobierz jako PDF