Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

zaprasza potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców

na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonych w ramach

Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+

konkursów nr:

RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17,

RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań.

Spotkanie informacyjne jest adresowane do potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+, tj. wszystkich podmiotów, w tym Lokalnych Grup Działania (LGD), z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Więcej szczegółów wraz z zaproszeniem i formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie internetowej rpo.wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce Wiadomości oraz Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

 

Szczegółowych informacji nt. spotkania udziela

Punkt Kontaktowy WRPO 2014+

WUP w Poznaniu

tel. 61 846 38 23

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz jako PDF