Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza
beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020

na szkolenie

pt. Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów WRPO 2014+ w roku 2018
w świetle aktualizacji
Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji
.

Szkolenie odbędzie się 30 października 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań.

Szkolenie jest adresowane do beneficjentów realizujących projekty Działania 6.1, 6.2, 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podczas szkolenia zostaną omówione nowe obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów WRPO 2014+ w roku 2018. Zaprezentowane zostaną również zmiany wynikające z przeprowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju w lipcu 2017 r. aktualizacji Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Więcej szczegółów wraz z zaproszeniem i formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na stronie internetowej rpo.wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce Wiadomości oraz Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Dojście do budynku, w którym odbędzie się szkolenie, jest dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji nt. szkolenia udziela
Punkt Kontaktowy WRPO 2014+
WUP w Poznaniu
tel. 61 846 38 23

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie jest współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz jako PDF