Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Załączniki:

Uchwała 584/2015 i uzasadnienie w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (EFS) (49 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 584/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. (EFS) (710 KB)


Lista kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację.

Zgodnie z Podrozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ WRPO 2014+) prowadzi system akredytacji kandydatów na ekspertów. Na podstawie zapisów Regulaminu warunków otrzymania akredytacji przez kandydatów na ekspertów WRPO 2014+ (Regulamin warunków otrzymania akredytacji (306 KB)) IZ WRPO 2014+ podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji ekspertom wskazanym w wykazie:

Aktualizacja: 29.05.2017 r.

Pobierz jako PDF