Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W wyniku zainicjowania przez stronę Rządową procedury zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego, przekazano stronie samorządowej Stanowisko sygnowane przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontakt Terytorialny stanowi umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, istotne dla rozwoju kraju oraz województwa wielkopolskiego, a także określającą sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, wysokość, sposób i warunki dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+). Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował propozycję zmian Kontraktu, który po zatwierdzeniu przez Panią Minister Małgorzatę Jarosińską – Jedynak został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Zwieńczeniem procedury było podpisanie, przez Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Aneksu nr 3 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego.

Zaktualizowany Aneks nr 3 do Kontraktu Terytorialnego dostępny jest pod adresem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/315

Pobierz jako PDF