Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Wielkopolskiego stanowi umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, istotne dla rozwoju kraju oraz województwa wielkopolskiego, a także określające sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, wysokość, sposób i warunki dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+).

W wyniku zainicjowania przez stronę rządową procedury zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego, przekazano stronie samorządowej Stanowisko sygnowane przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Panią Małgorzatę Jarosińską-Jedynak. Przedmiotowe zmiany w Kontrakcie wynikają z przyznania Wielkopolsce dodatkowych środków do wykorzystania w WRPO 2014+ w ramach realizacji instrumentu REACT-EU (II transza). Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował propozycję zmiany Kontraktu, który po podpisaniu przez Stronę Rządową został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze Uchwały. Zwieńczeniem procedury było podpisanie, przez Pana Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Aneksu nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego.

Zaktualizowany Aneks nr 5 do Kontraktu Terytorialnego dostępny jest pod adresem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/315

Pobierz jako PDF