Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Konkurs jest otwarty dla przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, które podejmują działania, by tworzyć bardziej zróżnicowane i sprzyjające integracji przestrzenie dla mieszkańców. Szansę na zdobycie nagrody mają miasta, miejscowości i regiony realizujące innowacyjne polityki różnorodności i inkluzywności.

Przewidziane są dwie główne kategorie:

•             Władze lokalne w miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców

•             Władze lokalne w miejscowościach liczących powyżej 50 000 mieszkańców

Przyznana zostanie nagroda specjalna za działania dotyczące włączenia społecznego Romów.

Zgłoszenia można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE, czyli także w języku polskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2022 r. o godz. 12:00 CET.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 28 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji na temat zasad i procesu zgłoszeniowego:

Zgłoś się teraz - Promowanie różnorodności w UE w 2022 roku (eudiversity2022.eu)

Nagroda - Promowanie różnorodności w UE w 2022 roku (eudiversity2022.eu)

Pobierz jako PDF