Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Do połowy kwietnia można zgłaszać projekty zrealizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich do plebiscytu „Liderzy Spójności”. Celem jest wskazanie najlepszych przykładów wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce przez firmy, samorządy, organizacje non-profit.

Zgłoszenia może dokonać każdy – w tym beneficjenci, instytucje zaangażowane we wdrażanie polityki spójności, użytkownicy projektów, poprzez formularz na stronie konkursowej https://spojnosc.bankier.pl/plebiscyt/formularz-zgloszeniowy/ Wybrany, zakończony projekt powinien wpisywać się w jedną z następujących kategorii:
- innowacja pomocna w czasach pandemii
- start-up z pasją
- zielona technologia
- myśl globalnie, działaj lokalnie
- społeczny lider regionu
- współpraca przygraniczna

oraz powinien zostać zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

W Konkursie zostanie wyłonionych 6 Laureatów, po jednym z każdej kategorii. Każdy Laureat otrzyma nagrodę w postaci pakietu świadczeń reklamowych o łącznej wartości 30.000 zł. Pakiet obejmuje m.in.:
1) wywiad wideo z publikacją spisaną w bankier.pl
2) wywiad wideo na bankier.tv plus forma spisana z promocją
3) 1 wysyłka mailingu do bazy bankier.pl
4) artykuł natywny
5) mix formatów do wykorzystania

Przy ocenie projektów pod uwagę będzie brana:

  1. innowacyjność, oryginalność projektu lub powstałych rozwiązań, nowatorskie podejście do problemów
  2. użyteczność, korzyści i znaczenie dla odbiorców
  3. współpraca z innymi podmiotami przy projekcie
  4. odpowiedź projektu na problemy i potrzeby społeczne zidentyfikowane na obszarze jego realizacji.

Wybór zwycięzców będzie wypadkową oceny Użytkowników – głosowanie online (waga – 50%) oraz Zespołu Oceniającego (waga – 50%).

Organizatorem Konkursu w ramach projektu współfinansowego przez Komisję Europejską pt. „Polityka spójności bez tajemnic” jest Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Szczegóły: https://spojnosc.bankier.pl/plebiscyt/#o-plebiscycie

 

Pobierz jako PDF