Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 5391/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/17.

  1. Pkt. 2.2 : kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, pod podziałem środków finansowych w tym na poszczególne Mandaty Terytorialne OSI dodaje się zapis:

Uwaga: Kwota niewykorzystana w ramach puli środków finansowych przeznaczonych na poszczególne Mandaty Terytorialne OSI może zostać rozdysponowana w ramach przedmiotowego konkursu na projekty, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach ogólnej puli środków.

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach konkursu nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑ 001/17 oraz stworzeniem listy projektów skierowanych do negocjacji proponuje się zmianę zapisu w regulaminie w celu wykorzystania całej alokacji przewidzianej na konkurs i rozdysponowanie niewykorzystanych środków z Mandatów Terytorialnych OSI (pilskiego, leszczyńskiego, gnieźnieńskiego) na dofinansowanie projektów w ramach ogólnej puli środków. Środki dla OSI (pilskiego, leszczyńskiego, gnieźnieńskiego) zostały zabezpieczone w ramach środków Instytucji Zarządzającej.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 11 czerwca 2018 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin konkursu RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 wersja obowiązująca od 11.06.2018 (1.2 MB)

Uchwała 5391/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 08.06.2018 (359.2 KB)

Pobierz jako PDF