Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Informujemy, że w dniu 6 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 podjął decyzję w sprawie zmiany Zasad wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+). Zmiany wynikają przede wszystkim z nowelizacji Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów.

Uchwała 5556/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 6.07.2018 ws. zmiany zasad wpisania projektów do Wykazu (208.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5556/2018 - zmiana zasady pozakonkursowe (528.6 KB)

Fiszka pozakonkursowe WRPO 2014+ (105 KB)

Pobierz jako PDF