Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 1.30 oraz aktualną wersję dokumentu (1.31) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 1.31 z dnia 21 listopada 2017 r. (8 MB)

Tabela zmian (1.1 MB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (322.5 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (743.2 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (6 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (4.1 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (949.3 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (97.6 KB)

Zał. 6 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 6 Rynek pracy (1.6 MB)

Zał. 7 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 7 Włączenie społeczne (1.6 MB)

Zał. 8 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 8 Edukacja (1.4 MB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF