Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 29 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.0 oraz aktualną wersję dokumentu (2.1) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.1 z dnia 29 grudnia 2017 r. (8.3 MB)

Tabela zmian (568.3 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (322.5 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (743.2 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (6 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (4.1 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (869.1 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (97.6 KB)

Zał. 6 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 6 Rynek pracy (1.6 MB)

Zał. 7 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 7 Włączenie społeczne (1.6 MB)

Zał. 8 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 8 Edukacja (1.4 MB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF