Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 22 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.1 oraz aktualną wersję dokumentu (2.2) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 22 lutego 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.2 z dnia 22 lutego 2018 r. (8.2 MB)

Tabela zmian (1.3 MB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (1.1 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (6 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (3.8 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (874.2 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (627.1 KB)

Zał. 6 Roczny plan działania na rok 2018 dla Osi 6 Rynek pracy (1.6 MB)

Zał. 7 Roczny plan działania na rok 2018 dla Osi 7 Włączenie społeczne (1 MB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2018 dla Osi 8 Edukacja (898.8 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF