Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 12 września 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.6 oraz aktualną wersję dokumentu (2.7) wraz z załącznikami

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.7 z 12 września 2018 r. (3.8 MB)

Tabela zmian (43 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (622.6 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (3.1 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (1.6 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (575.6 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny Plan Działania dla Osi 6 Rynek pracy (948.9 KB)

Zał. 7 Roczny Plan Działania dla Osi 7 Włączenie społeczne (780.7 KB)

Zał. 8 Roczny Plan Działania dla Osi 8 Edukacja (703.9 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF