Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 15 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.7 oraz aktualną wersję dokumentu (2.8) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 15 listopada 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 2.8 z 15 listopada 2018 (3.8 MB)

Tabela zmian (91.3 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (622.6 KB)

Zał. 3 Kryteria Wyboru Projektów EFS (1.5 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów EFRR (3.4 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (587.4 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6 Roczny Plan Działania na rok 2018 dla Osi 6 Rynek pracy (976.1 KB)

Zał. 7 Roczny Plan Działania na rok 2018 dla Osi 7 Włączenie społeczne (786.9 KB)

Zał. 8 Roczny Plan Działania na rok 2018 dla Osi 8 Edukacja (772.1 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF