W dniu 20 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.8 oraz aktualną wersję dokumentu (3.0) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 20 grudnia 2018 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 3.0 z 20 grudnia 2018 (3.9 MB)

Tabela zmian do SZOOP (107.5 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (622.6 KB)

Zał. 3 Kryteria Wyboru Projektów EFS (1.4 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów EFRR (3.4 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (587.7 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6 Roczny Plan Działań dla OSI 6 Rynek Pracy (702.3 KB)

Zał. 7 Roczny Plan Działań dla OSI 7 Włączanie Społeczne (589.4 KB)

Zał. 8 Roczny Plan Działań dla OSI 8 Edukacja (330.7 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF