Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 24 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.0 oraz aktualną wersję dokumentu (3.1) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 24 stycznia 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+) wersja 3.1 z 24 stycznia 2019 (3.9 MB)

Tabela zmian do SZOOP (89.4 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (620.9 KB)

Zał. 3 Kryteria Wyboru Projektów EFS (1.4 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów EFRR (3.4 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (587.7 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6 Roczny Plan Działań dla Osi 6 Rynek Pracy (702.3 KB)

Zał. 7 Roczny Plan Działań dla Osi 7 Włączanie Społeczne (589.4 KB)

Zał. 8 Roczny Plan Działań dla Osi 8 Edukacja (334.5 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF