Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 23 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.5 oraz aktualną wersję dokumentu (3.6) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 3.6 z 23 maja 2019 r. (3.9 MB)

Tabela zmian do SZOOP (45.7 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (618.6 KB)

Zał. 3 Kryteria Wyboru Projektów EFS (1.4 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów EFRR (3.5 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (580.8 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6 Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 6 Rynek Pracy (771.1 KB)

Zał. 7 Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 7 Włączenie społeczne (263.6 KB)

Zał. 8 Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 8 Edukacja (411.2 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF