Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 14 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.6 oraz aktualną wersję dokumentu (3.7) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 14 czerwca 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 3.7 z 14 czerwca 2019 r. (3.9 MB)

Tabela zmian do SZOOP (70.5 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (618.6 KB)

Zał. 3 Kryteria Wyboru Projektów EFS (1.4 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów EFRR (3.5 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (582.3 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 6 Rynek Pracy (343.1 KB)

Zał. 7 Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 7 Włączenie społeczne (263.6 KB)

Zał. 8 Roczny plan działania na rok 2019 dla osi 8 Edukacja (428.1 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF