Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 17 października br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.7 oraz aktualną wersję dokumentu (3.8) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 17 października 2019 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 3.8 z 17 października 2019 r. (5.3 MB)

Tabela zmian do SZOOP (543.1 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu i produktu (649.2 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.2 MB)

Zał. 3. Kryteria wyboru projektów EFRR (5.2 MB)

Zał. 4. Wykaz projektów pozakonkursowych (624.9 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 6 Rynek Pracy (994.2 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 7 Włączenie społeczne (960.9 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 8 Edukacja (1.3 MB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF