Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 7 listopada br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 3.8 oraz aktualną wersję dokumentu (3.9) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 7 listopada 2019 r.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 3.9 z dnia 7 listopada 2019 r. (8.1 MB)

Tabela zmian do SZOOP (553.6 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu i produktu (649.2 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.2 MB)

Zał. 3. Kryteria wyboru projektów EFRR (5.2 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (912.7 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 6 Rynek Pracy (1.4 MB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 7 Włączenie społeczne (960.9 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2019 dla Osi 8 Edukacja (1.3 MB)

 

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF