Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 10 września br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.9 oraz aktualną wersję dokumentu (4.10) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 10 września 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.10 z dnia 10 września 2020 (5.3 MB)

Tabela zmian (553.7 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (703.8 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFRR (5.5 MB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 4. Wykaz projektów pozakonkursowych (668.4 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 6 Rynek Pracy (470.1 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 7 Włączenie społeczne (795.7 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 8 Edukacja (341.7 KB)

 

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF