Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 20 stycznia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.19 oraz aktualną wersję dokumentu (4.20) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 20 stycznia 2022 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.20 z dnia 20 stycznia 2022 r. (5.5 MB)

Tabela zmian (561 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (889.2 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 3. Kryteriów Wyboru Projektów EFRR (7.6 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (690.7 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2022 dla Osi 6 Rynek Pracy (371.3 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2022 dla Osi 7 Włączenie społeczne (743.6 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2022 dla Osi 8 Edukacja (338.7 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF