Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 22 grudnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.26 oraz aktualną wersję dokumentu (4.27) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 22 grudnia 2022 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.27 z dnia 22 grudnia 2022 r. (8.7 MB)

Tabela zmian (750.8 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu i produktu (930.9 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFRR (6.1 MB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (1.2 MB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2022 dla Osi 6 Rynek pracy (370.7 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2022 dla Osi 7 Włączenie społeczne (744.9 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2022 dla Osi 8 Edukacja (508.2 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF