Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 17 lutego br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.27 oraz aktualną wersję dokumentu (4.28) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 17 lutego 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.28 z dnia 17 lutego 2023 r. (8.7 MB)

Tabela zmian (740.2 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu i produktu (930.9 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFRR (6.1 MB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (1.2 MB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2023 dla Osi 6 Rynek pracy (625.2 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2023 dla Osi 7 Włączenie społeczne (772.7 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2023 dla Osi 8 Edukacja (674.9 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF