W dniu 20 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.30 oraz aktualną wersję dokumentu (4.31) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 20 lipca 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.31 z dnia 20 lipca 2023 r. (8.7 MB)

Tabela zmian (715.2 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu i produktu (1.5 MB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFRR (6.1 MB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 4. Wykaz projektów pozakonkursowych (1.2 MB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2023 dla Osi 6 Rynek pracy (625.2 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2023 dla Osi 7 Włączenie społeczne (772.7 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2023 dla Osi 8 Edukacja (674.9 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF