Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 2 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.4 wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2020 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO14+) wersja 4.5 z dnia 2 kwietnia 2020 (5.3 MB)

Tabela zmian (394.2 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu i produktu (649.8 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 3. Kryteria wyboru projektów EFRR (5.3 MB)

Zał. 4. Wykaz projektów pozakonkursowych (646.4 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 6 Rynek Pracy (407.9 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 7 Włączenie społeczne (759.2 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 8 Edukacja (342.3 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF