Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 4.0 wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje od dnia 30 stycznia 2020 r.

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych wersja 4.1 z dnia 30-01-2020 (5.3 MB)

Tabela zmian (588.1 KB)

Zał. 1. Tabela transpozycji (413.1 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu zmiany (649.9 KB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFRR (7.2 MB)

Zał. 3. Kryteria Wyboru Projektów EFS (2.3 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (912.7 KB)

Zał. 5. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (528.6 KB)

Zał. 6. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 6 Rynek Pracy (409.6 KB)

Zał. 7. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 7 Włączenie społeczne (761.2 KB)

Zał. 8. Roczny plan działania na rok 2020 dla Osi 8 Edukacja (344.9 KB)

 

Pobierz jako PDF