Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 27 lipca  2017r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian (z załącznikiem nr 1 i nr 2 do tabeli) w stosunku do poprzedniej wersji 1.27 oraz aktualną wersję dokumentu (1.28)  wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.28 z 27 lipca 2017 r. (7.3 MB)

Tabela zmian (624.5 KB)

Załącznik nr 1 do Tabeli zmian (595.2 KB)

Załącznik nr 2 do Tabeli zmian (1.2 MB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (322.5 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu i produktu (435.3 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (3.7 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (2.1 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (399.6 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014 (97.6 KB)

Zał. 6 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 6 Rynek pracy (433.8 KB)

Zał. 7 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 7 Włączenie społeczne (369.2 KB)

Zał. 8 Roczny plan działania na rok 2017 dla Osi 8 Edukacja (248.8 KB)

Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ dostępne są w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami" w sekcji "Wersje archiwalne".

Pobierz jako PDF