Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 23 czerwca 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.

Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.3  oraz aktualną wersję dokumentu  (1.4) wraz z załącznikami.

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.4_czerwiec_2015 (3.8 MB)

zal. 1 tabela transpozycji (236.5 KB)

Zał. 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (499 KB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (2.7 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (1.4 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów pozakonkursowych (264.8 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (351.7 KB)

Tabela zmian do Uszczegółowienia, 1.3 na 1.4 (488.4 KB)

Uwaga: Nowa wersja Uszczegółowienia dostępna w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami"

Pobierz jako PDF